Du är här

Samverkan

Mobila NP-teamet

Vi har inlett ett samarbete med Mobila NP-teamet; ett Mobilt Neuropsykiatriskt Utredningsteam. Det är ett högkompetent team med specialistläkare i psykiatri och legitimerad psykolog, båda specialiserade inom missbruk/beroende, psykiatrisk diagnostik och neuropsykologi.

De genomför strukturerade och tydliga utredningar, samt olika typer av utredningar. Utredningarna görs här på Billsbo och en utredning tar två-tre veckor att göra. Innan en utredning ska eleven ha varit fri från missbruk i minst fyra veckor. Efter en utredning får vi ta del av en tydlig och fullständig diagnostik med rekommendationer och underlag för beslut, behandling, omvårdnad och stöd.

Mobila NP-teamet kan även hjälpa till med riskbedömningar om stora behov eller problem finns som påverkar följsamheten till behandlingsinsatserna. De gör då en bedömning på olika områden utifrån elevens risk- och skyddsfaktorer; några områden är t.ex. familjeförhållanden, kriminalitet och tidigare åtgärder, alkohol- och drogbruk, personlighet och beteende.