Du är här

Lillsbo - Lövstabruk

Vår enhet Lillsbo-Lövstabruk är beläget i vallonbruket Lövstabruk i Norduppland. Verksamheten vänder sig till unga flickor 15-19 år med missbruks- och beroendeproblematik kring alkohol och narkotika.

Vi använder oss av miljöterapeutiska arbetsmetoder i tre faser. Inslag vi har är skola, fysisk aktivitet, fritidsaktiviteter, socialiseringsträning, träning i praktiska sysslor, gruppedagogiska inslag och individuella samtal.

Fas 1 - Inflytt och introduktion 

 Introduktion till en struktur i form av temaundervisning, individuella kartläggningssamtal, gruppedagogiska inslag etc. Motiverande samtal. 

Fas 2 - Etablering och behandling 

Träning i praktiska sysslor, social färdighetsträning, individuell anpassad undervisning, egen fritidsaktivitet, familjesamtal, reflekterande och utvecklingssamtal, hemresor.

Fas 3 - Hemsluss

Individuella samtal, social nätverkskarta, återfallsprevention. Förbredande för flytt och genomförande av flytt. Hantera ekonomi, hantera boendesituationen, planering av sysselsättning etc.

För de ungdomar som inte ska åter till hemkommunen sker en överflytt till Billsbos fas 3 där målet är eget självständigt boende och försörjning, eller vidare till familjehem.