Du är här

KBT

KBT- Kognitiv Beteende Terapi

Tillsammans med miljöterapin använder vi KBT som metod. KBT ingår i behandlingens struktur och många av de samtal och verktyg vi använder har sin grund i KBT. Vi arbetar för att ändra beteende, att gå från missbruksbeteende (själviskhet, ansvarslös, störst först, oorganiserat)till att visa respekt, ta ansvar för sig själv och sitt beteende.

I fas 1 arbetar vi med beteendet i fokus, i fas 2 mer kognitivt där vi fokuserar på de tankar vi har och hur vi skall förhålla oss till dem, och varför vi väljer att bete oss på ett visst sätt. I fas 3 arbetar vi med tankar och känslor, I fas tre använder vi även psykodynamisk förhållningssätt i vissa samtal.