Du är här

Inslag

Gemensamma och individuella aktiviteter utgör kontinuerliga inslag i programmet. Dessa blir goda verktyg i utvecklandet av självkänsla, självförtroende och självkännedom. Här tränas också förmåga till empati och respekt. Egna värderingar stöts och blöts och det egna jaget profileras och stärks.

Temagrupper

Pedagogiskt forum

Här belyser vi och diskuterar olika aktuella teman. Detta för att medvetandegöra elevernas egna värderingar i olika ämnen samt att ge dem möjlighet till att ta del av varandras åsikter och samhällets normer. Eleverna får även tillfälle att träna på att lyssna aktivt, uttrycka sig samt att delta i diskussioner.

Social färdighetsträning

Eleverna får kontinuerligt träna på det vardagliga sociala samspelet genom att vara ute i samhället. Det kan innebära att gå till mataffären, museum, åka buss eller en utflykt till stan. Till en början sker träningen i grupp tillsammans med oss som jobbar för att eleven sedan successivt skall kunna fortsätta träningen på egen hand.