Du är här

Genus

Forskning visar hur föreställningar om kön – om kvinnligt och manligt – styr bemötande och insatser i missbrukarvård. Man kan se hur könsroller cementeras, hur förväntningar på och korrigeringar av flickors och pojkars beteenden styrs av traditionella könsvärderingar. Det medför ofta att kvinnor och flickor ses som offer och maktlösa medans pojkar och män ses som förövare – de är aktiva medans kvinnor är passiva.

På Billsbo menar vi att detta könsrollstänkande minskar individens möjligheter. Vi anser att det är viktigt att bemöta varje människa som individ – inte som kön. Hos oss pratar vi om vikten att göra egna val – inte utifrån omgivningens och samhällets förväntningar utan utifrån egna önskemål, möjligheter och behov.

Det innebär att vårt program innehåller både aktivitet och tid för reflektion, individuella insatser och gruppaktiviteter.

Vi anser att alla individer behöver olika insatser och har olika behov – skillnaden ligger inte inbäddat i könet utan i individ och personlighet.