Du är här

Fasprogram

  • Introduktion och etablering med kartläggande samtal
  • Utbildning och arbetsträning
  • Strukturerat utvecklings- och förändringsarbete
  • Hemsluss/utsluss med återfallsprevention och nätverkskarta
  • Eftervård

Läs mer om Billsbos faser här

Läs mer om Lillsbos faser här