Du är här

Bills bo- & utbildningsgård AB

Billsbo tillämpar KBT (kognitiv beteendeterapi) som är en evidensbaserad behandling där kunskap och omsorg om unga kvinnors utsatthet och behov präglar vårt bemötande och våra behandlingsmetoder. Vi vänder oss till unga kvinnor i åldrarna 15-23 år med missbruksproblematik. Vi arbetar enligt psykosocial behandlingsteori och har utvecklat ett genuspedagogiskt förhållningssätt.

Billsbo – Åkerby  sträcker sig genom 3 faser men det finns också möjlighet att göra kortare placeringar där målet är att återföra eleven till öppenvård på hemmaplan. Läs mer om Billsbo här

Lillsbo – Lövstabruk sträcker sig genom 3 faser. Kortare uppdrag kan även genomföras med exempelvis återfallsanalys & återfallsprevention. Läs mer om Lillsbo här

Vi tar emot akutplaceringar samt genomför utredningsuppdrag. Vi representerar regelbundet  vår verksamhet på mässdagar och HVB-dagar.

Bolagsinformation

Totalt har vi 17 platser. Vi har ca 15 anställda, varav 3 har chefsposition (VD, vice VD, föreståndare, verksamhetschef och enhetschef).

Vi har ramavtal med ca 160 kommuner.

Kollektivavtal är tecknat genom Vårdföretagarna.

För information gällande styrelse, ekonomi, etc. klicka här