Du är här

Arbetssätt och metoder

 

 • Psykosociala behandlingsmetoder
 • Miljöterapi
 • ADL-träning
 • Social färdighetsträning
 • Socialisering
 • Skola/utbildning
 • Gruppedagogiska inslag
 • Dramapedagogik
 • Individuella samtal
 • Återfallsprevention/återfallsanalys
 • Social nätverkskarta
 • KBT, MI, ADAD, CRA
 • Besökshelger
 • Fysisk aktivitet
 • Fritidsaktiviteter