Billsbo

Välkommen till Billsbo utbildningsgård

Vår målgrupp är unga kvinnor 14 – 22 år med missbruksproblematik. Vi arbetar miljöterapeutiskt och med KBT inriktning.

Vi har två enheter:

Billsbo Åkerby,  16-22år.

Lillsbo Lövsta, 14-17år .

Vi finns i det idylliska Norduppland mellan Gävle och Uppsala.

Vi har ramavtal med ca: 160 kommuner.

 

Billsbo ingår i samarbetet med Vårdkedjan för att kunna erbjuda ett helhetskoncept. Vill du veta mer se www.vardkedjan.se